De Banneuxkes 

Meiavond

De Banneuxkes obbe rippetejse vir ’t meeliedsje èn het Conservatorium bèè míéster Ludo Claesen. ’
t Weur ne fèène boel doa, èn ’t rizzeltâât kujje zejen op moajndaag 30 appril vanaaf 18 ouer obbe Reddelberreg.

Dzjieë koemp toch euch kejke?

repetitie meiavond

repetitie meiavond

 Viering stadhuis 25 jaar Banneuxkes

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Toneelgezelschap De Banneuxkes werden alle leden ontvangen op het stadhuis.

Schepenen Karolien Mondelaers en Brigitte Smets ontvingen de “kemeedzjespelers” met open armen en mooie speeches.

Er werden zeven leden gelauwerd met een bronzen medaille voor 25 jaar actief toneel spelen bij de Banneuxkes.

Jan Dierckx, Ronny Dupont, Liliane Mistiaen, Anja Bijnens, Thieu Thielen, Ronny Mouton en Wim Reyskens.

Er werd achteraf nog goed gevierd met een traktatie van de stad Hasselt. Op naar de dertig jaar.

Viering stadhuis

Viering stadhuis