Speech ontvangst 25 jaar Banneuxkes 24 feb 2018

Welkom in het stadhuis, in één van de mooiste zalen van heel Hasselt.

Een belangrijke zaal ook. Want de gemeenteraadszittingen vinden hier plaats. Als belangrijke mensen naar Hasselt komen, worden ze in deze zaal ontvangen. En als er een belangrijke gebeurtenis te vieren is, dan is dat een gelegenheid waar we hier graag letterlijk en figuurlijk de deur wagenwijd voor open zetten. En het feit dat een vereniging al een kwarteeuw bestaat, en al even lang plezier bezorgt aan haar publiek, dat is zonder twijfel zo’n belangrijke, bijzondere gebeurtenis.

 

Jullie hebben er een drieluik van gemaakt, van de viering van jullie 25 jarig bestaan.

- eerst was er het gezellig samenzijn met leden en sponsors op de boot De Limburgia. Wegens andere verplichtingen die avond, moest ik vertrekken voordat het feest echt losbarstte, maar ’t zal ongetwijfeld een ferm feestje geweest zijn.

- 4 voorstellingen van jullie “Drèède Bontenoaved”

- En nu dus deze plechtige ontvangst op het stadhuis, waarbij ook het stadsbestuur haar appreciatie wil uitdrukken voor jullie werking.

 

25 jaar; dat is niet niks. Dat is niet elke vereniging gegeven

En die verenigingen die er toch in slagen om meer dan een kwarteeuw te bestaan, delen meestal de volgende ingrediënten:

- ze beschikken over sterke trekkers

- er worden in moeilijke tijden moedige beslissingen genomen

- en het doel van de vereniging geeft voldoening aan iedereen die er zijn of haar schouders onder zet

 

Wat zou Hasselt trouwens zijn zonder haar verenigingen? Alleen al de socio-culturele verenigingen zijn met meer dan 200.

 

Ze vormen een netwerk van mensen en organisaties die het die het maatschappelijk weefsel versterken en dingen mogelijk maken die zonder hun bestaan allicht niet realiseerbaar zouden zijn. Als Hasselt een warme stad is waar het fijn is om te wonen en te leven, dan is dat zeker ook dankzij al die vrijwillige maar allesbehalve vrijblijvende inzet van alle mensen achter die verenigingen.

Binnen die socio-culturele verenigingen vormen de theatergezelschappen een heel bijzondere groep. Want jullie werken niet alleen voor jullie zelf, jullie werken vooral om anderen, jullie toeschouwers, een leuke avond te bezorgen.

 

En de Banneuxkes zijn op dat vlak toch zeer actief te noemen.

Want niet alleen zijn er jullie jaarlijkse voorstellingen in een grote zaal, maar meer dan eens zien we jullie ook terug op andere activiteiten in de stad zoals bvb. tijdens de Jeneverfeesten en de meiboomplanting.

En telkens weer bewijzen jullie dat jullie ons dialect een warm hart toedragen en er jullie uiterste best voor doen dat mensen ’t Hessels blijven kennen en appreciëren.

 

Zeker vanaf de eeuwwisseling, werd Hessels ook in de grote voorstellingen de voertaal.

Alleen al de titels van jullie stukken, verwijzen heel mooi naar het wel en wee, de ’ins en outs’ van de Banneuxkes.

 

Zo waren het laatste jaar “De Banneuxkes op zoek naar” een nieuwe plek.

Aangezien De banneuxkes op Saint-Corniche geen oplossing was voor de nabijheid bij het Hasselts publiek, Robin Hoet” nu niet meteen zicht had op immobiliënzaken, Fin èn Plin al evenmin en Mëze.rê obbe véû e.l(h)oép ook díe plek als alternatief uitsloot, waren op een gegeven moment De Banneuxkes over hun toeren”. O.a. Een beeld van een man”, de voorzitter, klopte links en rechts aan, maar onder ’t motto “ (H)et zoe ejt op oer kot was het antwoord nogal vaak een teleurstelling. En dus werden de bestuursleden op den duur Ve.rre.kes be stress”.

Vejer obb’n rèè trouwens, die bestuursleden van de Banneuxkes, en ze slaagden erin de locatiecrisis voorlopig op te lossen.

 

Jullie hebben in die 25 jaar ongetwijfeld veel plezier gehad, maar ongetwijfeld soms ook Ambras enne ’t Hinnekot”. Er zijn mensen bijgekomen en onder ’t motto Doa es ter ie.ne de Kloeete op” ook mensen vertrokken.

 

Honger en dorst hebben jullie allicht nooit gehad in die 25 jaar. De goden drinken immers Duvel”, met Ketchup en Sangria kom je ook al een heel eind verder en Pej.kel en (h)ie.ring” is ook niet te versmaden.

 

Rode draad in heel wat van jullie stukken waren “Sjieke klier en ne kloeetemersjang”, hier en daar wat Rare Gevallen en doorgaans was De Afrekening” elk jaar positief, wat ook financieel de nodige zuurstof gaf.

 

Jong en oud, mannen en vrouw, het maakt niet uit, allemaal zijn ze welkom als medewerker en spelend lid.

Onder ’t motto E Koee.t es e koeet worden de dames verwelkomd en onder ’t motto As ’t mar e pie.melke hèt uiteraard ook de mannen. Maar er is wel één strikte voorwaarde voor het lidmaatschap: Ginne seks op Saint-Marie”!

Of er ook een huwelijk uit de Banneukxes voortgekomen is, durf ik te betwijfelen want “’t liëp oe.et de hand obbe bèrregerleke stand. Maar er is natuurlijk ook niks mis met gewoon fijn vriendschappen.

 

25 jaar, Aad joa… ma nog nie verslet.e”. En nog zin en energie te over om nog heel veel jaren “Zottichèds èn gekkespeelop de toeschouwers los te laten.

Heren, dames, ik wens jullie als schepen van cultuur en namens het stadsbestuur nog heel veel Bontenaoveden, heel veel speelplezier en heel veel succes

 

Dus namens het stadsbestuur een heel dikke proficiat en een heel dikke ‘merci’: proficiat omdat jullie het al 25 jaar met mekaar uithouden en telkens weer met zoveel energie en inzet jullie stukken brengen en ‘merci’ omdat wij steeds weer van die inzet mogen genieten!

Wij wensen jullie nog heel veel jaren erbij!

 

Karolien Mondelaers  (Stadhuis zaterdag 24 februari 2018)