Doa es ter ie.ne de kloeete op

 Het is 24 december, de dag voor Kerstmis.

Fernand De Bleeckere is de gevangenisdirecteur van een kleien provinciale gevangenisinstelling. Hij is een correcte en intelligente, maar ietwat naïeve en onzelfzekere man van middelbare leeftijd. Samen met zijn dominante vrouw Greta woont hij in de kleine, maar comfortabele dienstwoning van het gevangeniscomplex.

Omdat hij zijn gevangenis zo goed weet te besturen en omdat er nog nooit iemand is in geslaagd om te ontsnappen werd Fernand voorgedragen voor promotie en de daarbij horende overplaatsing naar een grotere instelling. Greta, die een verhouding heeft met Eugène Bauwens, de hoofdcipier, ziet een overplaatsing juist omwille van die relatie in eerste instantie niet onmiddellijk zitten, net zo min als Eugène. De laatste details van de overplaatsing moeten echter vandaag geregeld worden en daarom komt Herman Simons, een hooggeplaatst ambtenaar van "Het Bestuur Voor Gevangeniswezen" op bezoek.

In de loop van de dag zullen ook Betty Dochez, de zus van Greta en haar nieuwe vriend Theo Lieten arriveren om samen met Fernand en Greta kerstavond te vieren. Ook Nadia, de enige dochter van Fernand en Greta die al jaren in Amerika woont zal op deze dag onaangekondigd verschijnen.

Maar juist vandaag is Bert Verelst, een kleine oplichter die onterecht (?) veroordeeld werd erin geslaagd te ontsnappen.