Meiavond

De Banneuxkes obbe rippetejse vir ’t meeliedsje èn het Conservatorium bèè míéster Ludo Claesen. ’
t Weur ne fèène boel doa, èn ’t rizzeltâât kujje zejen op moajndaag 30 appril vanaaf 18 ouer obbe Reddelberreg.

Dzjieë koemp toch euch kejke?

repetitie meiavond

repetitie meiavond

 Viering stadhuis 25 jaar Banneuxkes

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Toneelgezelschap De Banneuxkes werden alle leden ontvangen op het stadhuis.

Schepenen Karolien Mondelaers en Brigitte Smets ontvingen de “kemeedzjespelers” met open armen en mooie speeches.

Er werden zeven leden gelauwerd met een bronzen medaille voor 25 jaar actief toneel spelen bij de Banneuxkes.

Jan Dierckx, Ronny Dupont, Liliane Mistiaen, Anja Bijnens, Thieu Thielen, Ronny Mouton en Wim Reyskens.

Er werd achteraf nog goed gevierd met een traktatie van de stad Hasselt. Op naar de dertig jaar.

Viering stadhuis

Viering stadhuis

Oaze Drèède Bontenoaved

 

De Banneuwkes vieren hun 25-jarig bestaan met vier bonte avonden.

Derde bonte avond

Op bijgaande foto zie je hen aan het werk tijdens het opwarmen in de gymzaal voor het grote gebeuren. Doch niet alles liep van een leien dakje, want op de vooravond van de feestelijkheden moesten zij hun vertrouwde locatie waar ze 24 jaar vertoefden verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe zaal, magazijn en repetitieruimte.
Dankzij de hulp van buitenstaanders vond het gezelschap drie locaties om hun activiteiten verder te zetten.
De Banneuxkes bedanken dan ook van ganser harte: Eddy Vandevenne van de Kwaakvos voor de repetitieruimte, Guido Vanstraelen van ’t Stamineeke voor een gouden tip en Dranken Houben voor stockeerruimte.
Het resultaat van maanden lang repeteren zien jullie in een wervelende show op zaterdag 10, 16 en 17 februari 2018 om 20u. Op zondag 11 februari 2018 is er een namiddagvoorstelling voor senioren om 14u. Deuren open 1 uur voor de voorstelling.

Kaarten bestellen kan op dinsdag en donderdag via 0489/074804 of op de website www.banneuxkes.be.

De opvoeringen vinden plaats in de scholen Kindsheid Jesu aan de Kempische Steenweg 400 in Hasselt. Afrijden Corda Campus en bewegwijzering volgen.

Er is een ruime parking voorzien.

 

De grote verhuis van de Banneuxkes 

Eind oktober was het zo ver, de Banneuxkes verlieten voor altijd hun vertrouwde toneelzaal, waar zij meer dan 24 jaar lief en leed hebben gedeeld met een fijne groep vrienden, toneelspelers, de helpende handen die de horeca vertegenwoordigden of decors bouwden.
Met een lach en een traan werden twee weekends ingevuld met afbreken van licht- en klankattributen. Magazijnen werden uitgemest en overblijvende spullen gesorteerd voor de grote verhuis. Er werd meer dan tien keer naar het stort gereden om de vele gebruikte spullen en meubelen naar een laatste rustplaats te brengen.
Op zaterdag 28 oktober, werden de handen in elkaar geslagen om twee volle vrachtwagens en menig gevulde aanhangwagens te vervoeren naar onze nieuwe magazijnen bij ‘Houben dranken’ in de Rechterstraat. Het relaas van die drukke werkdagen kan u zien in een kort fotoverslag.
Ondertussen wordt er weer hard gewerkt aan de 25 jarige viering.

Reserveer tijdig voor “Oaze drèède bontenoaved”.

 

 

Kal verroaze èn zjenever drènke

Foto's van André Gielissen

Banneuxkes uit de nood gered door Eetcafé “De Kwaakvos”.

De Kwaakvos repetitie lokaal in de Kwaakvos

 

 De Banneuxkes mogen gebruik maken van één van de ruimtes, gelegen achter het eetcafé, voor de repetities voor het jeneverstuk dat op zondag 15 oktober 2017 bij de Jeneverfeesten in namiddag zal opgevoerd worden.

Bedankt aan Eddy Vandevenne.