Oaze vejerde Bontenaoved

De Banneuxkes keume trèk noa de Banneuxwèèk vir hin 30 joarige zjubielee te vejere.

Inderdaad, je leest het goed, dertig jaar nadat het toneelgezelschap De Banneuxkes hun eerste opvoering gaven in de Broederschool in de Kiewitstraat, komt het gezelschap terug met een reeks van vijf Bonte avonden.

Toneel en Cultuur zijn altijd belangrijk geweest in de Banneuxwijk. Bij elke gelegenheid werd er “komedie” gespeeld.

Onder de jonge pastoor Roozen stond toneel hoog aangeschreven. Het toneel op de Banneuxwijk diende vooral om de nieuwe kerk te helpen bekostigen.

De toneelgroep “Laat ze los” onder de bezielende leiding van de pastoor was een begrip in onze wijk.

Figuren als Victor Cox en Fonny Thijs blijven in het geheugen van vele mensen hangen.

Maar ook de bonte avonden voor de missies, de toneelstukken van “Slisse en Cesar” en het Kerststuk “Waar de sterre bleef stille staan” waren begrippen voor de oudere generatie. Beginjaren 1980 ging “Laat ze los” ter ziele. Hiermee was het lot van het toneel in de Banneuxwijk bezegeld.

Jaren later, op 15 maart 1993 werd de nieuwe toneelvereniging “De Banneuxkes” boven het doopvont gehouden dankzij de oprichters: Jan Bijnens, Ronny Dupont en Jan Dierckx.

De eerste 25 jaar bracht het gezelschap aanvullend toneel in het Hessels dialect op de Banneuxwijk in de feestzaal van de school “Mozaïk in de Kiewitstraat en straattheater in het centrum van Hasselt bij speciale gelegenheden.

In 2017 had de school plots andere plannen met de refter/feestzaal en zo moesten de Banneuxkes met hun hebben en houden op zoek gaan naar een andere speellocatie. Die vonden ze aan de overkant van de Kempische Steenweg in de scholengroep Kindsheid Jesu.

Na een periode van 3 jaar op de nieuwe site, brak Corona uit en lag het toneelgezelschap twee jaar stil.

Om hun dertig jarig bestaan te vieren wilden de Banneuxkes terugkeren naar de plaats waar hun wieg stond, namelijk in de Banneuxwijk.

Dankzij de Wijkwerking met Kaat Delwiche, wijkmanager Ilse Hoogmartens en voorzitter Wim Reyskens van De Banneuxkes, gingen de plannen vliegensvlug vooruit, stonden de neuzen in de goede windrichting en werd de droom werkelijkheid.

De repetities draaien ook al op volle toeren onder het waakzaam oog van regisseur Ron Rerren in de Polyvalente zaal van Hoge Vijf Banneux. Het resultaat zal te zien zijn in Zaal de Hazelaar – Merellaan 17 – Banneuxwijk – Hasselt.

Volgende mensen draaien al 30 jaar mee in het toneelgezelschap: Ronny Mouton, Anja Bijnens, Wim Reyskens, Jan Dierckx, Ronny Dupont en Liliane Mistiaen.

Wij willen tot slot iedereen bedanken die ons gezelschap gedurende die dertig jaar heeft gesteund met het geven van onderdak voor onze materialen, speellocaties, sponsoring en vooral het applaus van ons trouw publiek.

Bij deze nodigen wij u ook graag uit op één van onze Bonte avonden.

Meer info op de affiche. Dzjieë koemp toch euch kejke?

Op 1 juli 2023 om 16u werden de Banneuxkes in het oud Provinciehuis ontvangen om de leden, die 25 jaar bij onze vereniging zijn te vieren met een medaille van de Stad.  (Zie foto’s?) Dat waren de volgende mensen:

Dany Vaes

Debbie Van Horenbeek

Stas Carlo

Benny Claes (niet aanwezig)                                        

Simonne Kenis (niet aanwezig)

Nanny Bijnens

Nicole Hayen

Johan Swers

Meiavond 30 april 2023